Γραφείο Διασύνδεσης

Skills4Jobs για Στελέχη Εξαγωγών

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να προετοιμάσει νέα στελέχη εξαγωγών με πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες για το σύνολο της εξαγωγικής διαδικασίας μιας επιχείρησης, προσφέροντάς τους παράλληλα ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης. Η δράση περιλαμβάνει:

 • Την ανάπτυξη τεχνικών και ήπιων δεξιοτήτων, με ένα πρόγραμμα 112 διδακτικών ωρών, το οποίο συνδυάζει την πρακτική με τη θεωρητική κατάρτιση και σχεδιάστηκε, σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Ένωση, με βάση τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε ο ΣΕΒ σε εξαγωγικές επιχειρήσεις-μέλη του.
 • Συμβουλευτική & Mentoring.
 • Εκπόνηση ενός Export Strategy Plan για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, το οποίο θα αξιολογηθεί από στελέχη επιχειρήσεων.
 • Ευκαιρίες απασχόλησης διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών έναντι ανταγωνιστικού μισθού σε εξαγωγικές επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ, σε συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα  (παρακολούθηση άνω του 80% των διδακτικών ωρών κάθε θεματικής ενότητας και αξιολόγηση άνω του 50% στο Export Strategy Plan).

Ο ΣΕΒ με την πρωτοβουλία Skills4Jobs για Στελέχη Εξαγωγών και τις υπηρεσίες  ExportReady ενισχύει έμπρακτα την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη των επιχειρήσεών-μελών του.

Υποστηρικτής της πρωτοβουλίας είναι το ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ, μέγας χορηγός η MYTILINEOS – Energy & Metals χορηγοί η Coca-Cola 3E Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε., η DEMO ΑΒΕΕ και η ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ «Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου».

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε άτομα από όλη την Ελλάδα που έχουν μικρή ή καθόλου προϋπηρεσία στον τομέα των εξαγωγών.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης Οικονομικής, Νομικής ή Πολιτικής Επιστήμης (ενδεικτικά αναφέρονται Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων,  Marketing, Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, Νομική,  Πολιτικές Επιστήμες κ.α.)
 • Άριστη γνώση αγγλικών (επίπεδο Proficiency).

Πρόσθετα προσόντα

 • Πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

Διαδικασία Συμμετοχής

1.Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.  Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά εδώ έως και τις 18 Οκτωβρίου. Με την υποβολή της αίτησης συνυποβάλλονται ως επισυναπτόμενα αρχεία:

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα αγγλικά),
 • Πιστοποιητικό Proficiency
 • Σύντομη επιστολή 300-500 λέξεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην πρωτοβουλία (Letter of Intent). Στην επιστολή, που θα πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα, θα εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους οι υποψήφιοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πρωτοβουλία, καθώς και τα οφέλη που προσδοκούν ότι θα αποκομίσουν από τη συμμετοχή τους σε αυτήν.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα κατά την υποβολή της αίτησης, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Κυριάκο Φιλίνη, Senior Advisor, Τομέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ: 211 5006 184, kfilinis@sev.org.gr

2.Επιλογή συμμετεχόντων: Μετά από την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις των υποψηφίων με στελέχη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 18 με 27 Οκτωβρίου.

3.Κατάρτιση: Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 22 Δεκεμβρίου και ώρες 17:00-20:00 από την Ελληνοαμερικανική Ένωση και με τη συμβολή της DK Consultants group. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 112 διδακτικών ωρών  σχεδιάστηκε κατόπιν έρευνας του ΣΕΒ και σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Ένωση και περιλαμβάνει τις εξής ενότητες (για το αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης βλ. εδώ):

 • Ανάλυση Αγορών
 • International Risk Analysis
 • Ανάλυση Πελατών στις Ξένες Αγορές
 • Πλαίσιο Στρατηγικής Εξαγωγών
 • Ρυθμιστικό Πλαίσιο Εξαγωγών
 • Πλαίσιο Μεταφορών και Διανομής
 • Στρατηγική Πωλήσεων
 • Στρατηγική Marketing Εξαγωγών
 • Πλαίσιο Επικοινωνίας & Προώθησης Εξαγωγών
 • Διαπολιτισμική Επικοινωνία
 • Project Management
 • Αποτελεσματική συνεργασία ομάδων στον εργασιακό χώρο (team working)
 • Τεχνικές αποτελεσματικών παρουσιάσεων (presentation skills)
 • Κριτική σκέψη για την επίλυση προβλημάτων
 • Σύνταξη επαγγελματικών e-mails -Αποτελεσματική σύνταξη γραπτής επικοινωνίας email

Kατά τη διάρκεια της κατάρτισης, στελέχη επιχειρήσεων θα παρουσιάσουν πραγματικά παραδείγματα επιτυχημένων εξαγωγικών πρακτικών (case studies) για διαφορετικά προϊόντα και κλάδους της οικονομίας. Επίσης,  θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε επιχειρήσεις.

4.Εκπόνηση ενός Export Strategy Plan για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, το οποίο θα αξιολογηθεί από στελέχη επιχειρήσεων.

5.Εργαστήρια συμβουλευτικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

6.Απασχόληση: Θα προσφερθούν ευκαιρίες απασχόλησης για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών από εξαγωγικές επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ σε συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα (παρακολούθηση άνω του 80% των διδακτικών ωρών κάθε θεματικής ενότητας του προγράμματος κατάρτισης και επίδοση άνω του 50% στο Export Strategy Plan).

 Πάροχοι Κατάρτισης

Ελληνοαμερικανική Ένωση

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση ιδρύθηκε το 1957. Είναι ένα μη κερδοσκοπικό, κοινωφελές ίδρυμα που παρέχει καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, εξεταστικές υπηρεσίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις σε ένα ευρύ και αυξανόμενο κοινό.

 • Παρέχει προγράμματα κατάρτισης σε τομείς όπως η διοίκηση επιχειρήσεων, οι εξαγωγές, το ψηφιακό μάρκετινγκ, η τεχνολογία της πληροφορικής, το risk management κλπ.
 • Διεξάγει εξετάσεις γλωσσομάθειας για το University of Μichigan,  το University of Cambridge, το  Hellenic American University και το
 • Προσφέρει προγράμματα διά βίου μάθησης στις ξένες γλώσσες, την προσωπική ανάπτυξη και τις τέχνες.
 • Διοργανώνει συνέδρια και workshops για επίκαιρα κοινωνικά, οικονομικά, τεχνολογικά ζητήματα και προκλήσεις κλπ.
 • Παρουσιάζει ετήσιο πρόγραμμα εκθέσεων, συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, προβολών ταινιών και διαλέξεων, οι οποίες είναι δωρεάν για το κοινό.
 • Αναπτύσσει και προσφέρει μαθησιακούς πόρους, όπως εκπαιδευτικά βιβλία και ψηφιακό διδακτικό υλικό.
 • Λειτουργεί ως κοινωνικά υπεύθυνος φορέας, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, προσφέροντας, για παράδειγμα, δωρεάν σεμινάρια κατάρτισης σε καθηγητές ξένων γλωσσών και δωρεάν εργαστήρια καλών τεχνών για τα παιδιά.
 • Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα  που αφορούν την ενίσχυση ικανοτήτων και δεξιοτήτων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ή εργαζομένων σε συγκεκριμένους κλάδους.

DK Consultants Group

DK Consultants group ιδρύθηκε το 1999 ως εταιρεία συμβουλευτικής ανάπτυξης διεθνών αγορών. Μέσα από την πολυετή της δραστηριότητα έχει πλέον εδραιωθεί ως μια εκ των λίγων ελληνικών εταιρειών ανάλυσης και συμβουλευτικής διεθνών αγορών, με εξειδίκευση στην έρευνα, την ανάλυση και την στρατηγική αξιοποίηση δεδομένων. Διατηρεί γραφεία στην Αθήνα στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Λουξεμβούργο, και Σαγκάη. Έχει έως σήμερα στο ενεργητικό της συνεργασίες με εθνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις με ευρύ φάσμα εμπορικής δραστηριότητας. Τα τέσσερα τελευταία χρόνια επένδυσε τόσο στον τομέα της ΑΙ ανάλυσης big data δεδομένων όσο και στην ανάπτυξη εργαλείων μέτρησης εμπορικού ρίσκου.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Κυριάκο Φιλίνη, Senior Advisor, Τομέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ: 211 5006 184, kfilinis@sev.org.gr

Πηγή: https://www.sev.org.gr/invitations/skills4jobs-gia-stelechi-exagogon/