Γραφείο Διασύνδεσης

Υποτροφίες από την PeopleCert σε φοιτητές με καταγωγή από Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο για Προγράμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών

Ο όμιλος εταιρειών PeopleCert ανακοινώνει τον 2ο Κύκλο του Προγράμματος Υποτροφιών «Τιμώντας τους Κωνσταντινουπολίτες Δασκάλους μας» στη μνήμη διαπρεπών καθηγητών της ομογένειας.

 

 • Yποτροφία “Βασίλης Κασαπίδης”
 • Υποτροφία “Δημήτρης Παντελάρας”
 • Υποτροφία “Αρίστη Κιμιατζή”

 

Η δράση υλοποιείται με την αρωγή της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.) και στοχεύει στην έμπρακτη στήριξη της ελληνικής ομογένειας της Πόλης, προσφέροντας σε αριστούχους νέους τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους, οπουδήποτε στον κόσμο.

 

Οι υποτροφίες είναι ετήσιες – μέχρι του ποσού των €8.000 εκάστη – και περιλαμβάνουν το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ή το επόμενο εφόσον έχουν γίνει δεκτοί σε πρόγραμμα σπουδών.

 

 

Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα μέχρι την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024.

Κατόπιν αξιολόγησης των υποβολών θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με τους επικρατέστερους υποψηφίους, εντός Απριλίου 2024.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε αυτή την ιστοσελίδα εντός Μαΐου 2024.

 

 

Προϋποθέσεις:

 • Επιλέξιμοι είναι οι μέχρι δεύτερης γενιάς φοιτητές μεταπτυχιακών σπουδών ή υποψήφιοι διδάκτορες με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, την Ίμβρο και την Τένεδο, ανεξαρτήτως τόπου σπουδών και κατοικίας.
 • Η υποβολή υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην αίτηση, εντός προθεσμίας. Η αποστολή όλων των παραστατικών πρέπει να ολοκληρωθεί πριν κληθείτε για συνέντευξη και το αργότερο έως 15 Μαρτίου 2024.
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους και να διανύουν τις μεταπτυχιακές σπουδές ή το διδακτορικό τους ή να έχουν γίνει δεκτοί σε αντίστοιχο πρόγραμμα. Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει και τις μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές τους θα ακυρώνονται αυτόματα.

 

Διαβάστε περισσότερα για το Πρόγραμμα Υποτροφιών “Τιμώντας τους Κωνσταντινουπολίτες Δασκάλους μας” εδώ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 

1) Δικαιολογητικά Προπτυχιακών Σπουδών:

 • Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Ακαδημαϊκή Συστατική Επιστολή

 

2) Έκθεση:

Η έκθεση έχει σκοπό:

 • να περιγράψει την ακαδημαϊκή αριστεία σας και τους επιστημονικούς στόχους σας
 • να δηλώσει με ακριβή και πειστικό τρόπο τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε την συνέχιση των σπουδών σας στο συγκεκριμένο αντικείμενο και Πανεπιστήμιο καθώς και τον τρόπο που αυτές συνδέονται με τους επαγγελματικούς σας στόχους
 • να καταγράψει τους λόγους που γίνεται η αίτηση και τους τρόπους αξιοποίησης της υποτροφίας (έως 500 λέξεις)

 

3) Μεταπτυχιακές σπουδές:

 • Αντίγραφο βεβαίωσης αποδοχής για νέους φοιτητές
 • Βεβαίωση σπουδών για υφιστάμενους φοιτητές
 • Ακαδημαϊκή Συστατική Επιστολή (προαιρετικά)

 

4) Διδακτορικές σπουδές:

 • Βεβαίωση σπουδών
 • Έκθεση της τριμελούς επιτροπής για την πορεία του διδακτορικούς

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με το Πρόγραμμα, επικοινωνήστε με το scholarships@peoplecert.org

Πηγή: https://www.peoplecert.org/en/environmental-social-and-governance/social/scholarships/

 • Λήξη Υποβολής: 3 Μαρτίου 2024

  Τοποθεσία: Ελλάδα