Γραφείο Διασύνδεσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Κ.Α. ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΠΑΚ

Η Ένωση Εκτοπισμένων Κοινοτήτων Αμμοχώστου (ΕΕΚΑ) στο πλαίσιο ψηφιοποίησης του ιστορικού της

Αρχείου και μνήμης, προκηρύσσει υποτροφία για διδακτορική διατριβή στον Τομέα της Ψηφιακής
Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε συνεργασία με την αντίστοιχη Έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ στο συγκεκριμένο
τομέα στο Τεχνολογικό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Η διάρκεια της υποτροφίας θα είναι για
τρία (3 χρόνια) και θα ξεκινήσει αρχές του 2023, ή το αργότερο από την 1 Σεπτεμβρίου 2024.
Κύριο αντικείμενο της υποτροφίας αποτελεί η ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, αρχειοθέτηση, προστασία και
επιστημονική προβολή της Ιστορίας και Μνήμης της ΕΕΚΑ.
Όλο το τεκμηριωμένο υλικό θα πρέπει να είναι ελεύθερο προς πρόσβαση στην ψηφιακή βιβλιοθήκη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης Europeana (www.europeana.eu).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
• Καταγραφή, τεκμηρίωση και ταξινόμηση όλου του υφιστάμενου υλικού στο Αρχείο της ΕΕΚΑ,
• Εκπαίδευση για χρήση εξοπλισμού ψηφιακής αποτύπωσης διαφόρων αντικειμένων (κείμενο, φιλμ,
οπτικοακουστικό υλικό, κτλ.),
• Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων ψηφιακής αποτύπωσης,
• Εφαρμογή και χρήση μεθοδολογίας σάρωσης/ψηφιοποίησης,
• Περιγραφή παραδεδομένων, μεταδεδομένων και αρχειοθέτηση όλου του ψηφιοποιημένου υλικού
στο αποθετήριο της Έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ στο ΤΕΠΑΚ,
• Ιστορική τεκμηρίωση, ποιοτικός έλεγχος και επιστημονική επιβεβαίωση όλων των πληροφοριών
από σχετική λεπτομερή έρευνα στην ΕΕΚΑ και στο εξωτερικό (απόδημους),
• Προβολή όλου του υλικού στην Europeana.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πτυχίο στην Ιστορία, Φιλολογία, Αρχαιολογία, Μουσειολογία, Βιβλιοθηκονoμία, Πληροφορική
και γενικά τις κοινωνικές επιστήμες,
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας,
• Μεταπτυχιακός τίτλος στις κοινωνικές επιστήμες θεωρείται ως επιπρόσθετο προσόν,
• Πολύ καλές γνώσεις στις εφαρμογές πληροφορικής, στην αρχαιολογική επιστήμη, ή στην
πολιτισμική πληροφορική, ή /και σε συναφές αντικείμενο θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η επιλογή της/του φοιτήτριας / φοιτητή που θα λάβει την υποτροφία θα γίνει από ανεξάρτητη επιτροπή η
οποία θα αποτελείται από εξειδικευμένα πρόσωπα στον τομέα αυτό από το ΤΕΠΑΚ.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν στο unesco_dch@cut.ac.cy μέχρι και τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου
2023 -14:00 ώρα με θέμα: Αίτηση για διδακτορική υποτροφία ΕΕΚΑ στο ΤΕΠΑΚ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Δρ. Μαρίνος Ιωαννίδης, Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ, ΤΕΠΑΚ, Τηλ. +357-25-002020 και ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο: marinos.ioannides@cut.ac.cy
2. Μιχάλης Τζιώρτας, Πρόεδρος της Ε.Ε.Κ.Α., Τηλ. +357-24-667555 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
e.e.k.a@cytanet.com.cy Ιστοσελίδα: www.eeka.org

Πηγή: https://www.eeka.org/prokiryksi-ypotrofias-tis-e-e-k-a-gia-didaktoriki-diatrivi-ston-tomea-psifiakis-politistikis-klironomias-sto-tepak/

  • Λήξη Υποβολής: 2 Μαρτίου 2024

    Τοποθεσία: Ελλάδα