Γραφείο Διασύνδεσης

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο: Προκήρυξη πλήρους υποτροφίας στο Διδακτορικό Πρόγραμμα «Δημόσια Υγεία»

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για μια (1) πλήρη υποτροφία σπουδών στο Διδακτορικό Πρόγραμμα «Δημόσια Υγεία» στο θέμα «Ανισότητες βάση φύλου στη ψυχική υγεία κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία του COVID-19» για το Εαρινό Τετράμηνο 2024.

Βάσει του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η διερεύνηση ανισοτήτων με βάση το φύλο είναι ύψιστης προτεραιότητας στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας. Το εν λόγω ερευνητικό πρόγραμμα στοχεύει στην πραγματοποίηση μιας επιδημιολογικής μελέτης για την διερεύνηση και διασαφήνιση  πιθανών διαφορών στην ψυχική επιβάρυνση κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία του COVID-19, μεταξύ των δύο φύλων.

Η υποτροφία καλύπτει τα συνολικά δίδακτρα των διδακτορικών σπουδών, αλλά δεν περιλαμβάνει επιπλέον χρηματοδότηση του/ της διδακτορικού/ης φοιτητή/τριας.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ

  1. Να υποβάλουν μια σωστά στοιχειοθετημένη και εφαρμόσιμη ερευνητική πρόταση στο σχετικό επιστημονικό πεδίο την οποία αναμένεται να παρουσιάσουν σε προφορική συνέντευξη.
  2. Να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σε τομέα σχετικό με τη Δημόσια Υγεία; ή προπτυχιακού τίτλου Ιατρικής, ενώ προτεραιότητα δίνεται σε όσους έχουν ακαδημαϊκό υπόβαθρο σχετικό με τη Δημόσια Υγεία και καλό μέσο όρο βαθμολογίας στο Προπτυχιακό/Μεταπτυχιακό τους πτυχίο.
  3. Να είναι άριστοι γνώστες της  Ελληνικής γλώσσας, και πολύ καλοί γνώστες μιας δεύτερης γλώσσας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

  1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: Αίτηση Εισδοχής. Πριν κατατεθεί η ερευνητική πρόταση οι υποψήφιοι/ες μπορούν να την αποστείλουν στους Δρ Αλέξανδρο Ηρακλείδη (A.Heraclides@euc.ac.cy) και Δρ Δημήτρη Λάμνισο  (D.Lamnisos@euc.ac.cy) για τις δικές τους εισηγήσεις, καθώς πρόκειται για το πιο σημαντικό μέρος της αίτησης και μπορούν να πάρουν κατευθυντήριες οδηγίες.

Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων: 08/01/2024

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια φοίτησης στο Διδακτορικό αναμένεται από 4 έως 8 έτη, βάσει των στόχων και του χρονοδιαγράμματος που θα θέσει ο/η διδακτορικός/ή υποψήφιος/α με τον/την επιβλέποντα/ουσα. Το διδακτορικό στη Δημόσια Υγεία, χωρίζεται στα εξής στάδια:

ΣΤΑΔΙΑ ECTS
Στάδιο Μαθημάτων
PHE700 Προηγμένη Μεθοδολογία της Έρευνας 10
PHE705 Προηγμένες Μέθοδοι στην Επιδημιολογία και Βιοστατιστική 10
PHE710 Εφαρμοσμένες Δεξιότητες στην Έρευνα και Προετοιμασία Διδακτορικής Διατριβής 10
Περιεκτική Εξέταση 10
Ερευνητικό Πρωτόκολλο 20
Εκπόνηση Διδακτορικής Εργασίας 90
Συγγραφή Διδακτορικής Διατριβής 30
Σύνολο ECTS 180

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

Κάθε διδακτορικός/η φοιτητής/τρια θα στηρίζεται και θα καθοδηγείται από μια τριμελή Επιτροπή Επίβλεψης. Στην περίπτωση του συγκεκριμένου θέματος, κύριοι συνεπιβλέποντες είναι οι Δρ Δημήτρης Λάμνισος και Δρ Αλέξανδρος Ηρακλείδης ενώ το τρίτο μέλος θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο μετά από συζήτηση μεταξύ των δύο συν-επιβλεπόντων καθηγητών και του/της διδακτορικού/ης φοιτητή/τριας. Το τρίτο μέλος της Επιτροπής Επίβλεψης μπορεί να προέρχεται και από άλλο Πανεπιστήμιο (ακόμη και του εξωτερικού), αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Τα δύο (2) από τα τρία (3) μαθήματα με τους κωδικούς PHE700 και PHE710, προσφέρονται σε «υβριδική» μορφή (συνδυασμός δια ζώσης και διαδικτυακής παράδοσης). Το μάθημα με κωδικό PHE705 προσφέρεται αποκλειστικά δια ζώσης. Τα δια ζώσης μαθήματα θα προσφέρονται σε μορφή “blocks”, δηλαδή 2-3 διαλέξεις σε δύο μέρες, συνήθως Σαββατοκύριακα. Φοιτητές/τριες από το εξωτερικό, αναμένεται να χρειαστεί να ταξιδέψουν στην Κύπρο περίπου 7 φορές το 1ο ακαδημαϊκό έτος για τους σκοπούς των μαθημάτων. Μετέπειτα, δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των φοιτητών/τριών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με:

Για περισσότερες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/el/ ή επικοινωνήστε στο info@euc.ac.cy και στο 00357 22713000 και τους Δρ Αλέξανδρο Ηρακλείδη (A.Heraclides@euc.ac.cy) και Δρ Δημήτρη Λάμνισο  (D.Lamnisos@euc.ac.cy)

  • Λήξη Υποβολής: 1 Αυγούστου 2024

    Τοποθεσία: Ελλάδα