Γραφείο Διασύνδεσης

Ακαδημία Αθηνών: Πρόσκληση για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Μαθηματικής Επιστήμης για μεταπτυχιακή εκπαίδευση (επιπέδου Master) στο εξωτερικό