Γραφείο Διασύνδεσης

Ακαδημία Αθηνών: Προκήρυξη διαγωνισμών για τη χορήγηση υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Η Ακαδημία Αθηνών ανακοίνωσε την προκήρυξη διαγωνισμών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό από τα έσοδα κληροδοτημάτων. Για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για την κάθε υποτροφία και τους όρους χορήγησης της, πατήστε στους σχετικούς συνδέσμους. Προπτυχιακές Σπουδές
 • Κληροδότημα Φώτη Στεφάνου
Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία στον κλάδο της Νομικής Διάρκεια: Η υποτροφία χορηγείται για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος με έναρξη το έτος 2023-2024 και μπορεί να παρατείνεται ανά έτος μέχρι πέρατος των σπουδών του υποτρόφου και το πολύ μέχρι τρία (3) έτη συνολικά, κατά την κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον ο υπότροφος θα προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του και τη διαγωγή του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του Κληροδοτήματος επαρκούν. Ποσό υποτροφίας: χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) τον μήνα Επίσης, στον υπότροφο θα καταβληθούν τα έξοδα μετάβασής του στην αλλοδαπή, καθώς και τα έξοδα επιστροφής του μετά τη λήξη των σπουδών του, καθοριζόμενα με Απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών. Προθεσμία: 1 Σεπτεμβρίου 2023 Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ. Αίτηση Συμμετοχής
 • Kληροδότημα Γεωργίου Παγκάλου
Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας, σε φοιτητή Φιλολογικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου που θα ξεκινήσει το πρώτο έτος σπουδών τον Σεπτέμβριο του 2023 Διάρκεια: H υποτροφία θα χορηγηθεί για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη με έναρξη το έτος 2023-2024, και μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμη έτη, κατά την κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον ο υπότροφος προσκομίσει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του Κληροδοτήματος επαρκούν. Ποσό υποτροφίας: τριακόσια ευρώ (300€) μηνιαίως Προθεσμία: 13 Νοεμβρίου 2023 Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ. Αίτηση Συμμετοχής Μεταπτυχιακές Σπουδές
 • Κληροδότημα Ερασμίας Μυκονίου
Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στον κλάδο του Οικογενειακού Δικαίου Διάρκεια: Η υποτροφία χορηγείται για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη και μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) ακόμη έτος, κατά την κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον ο υπότροφος προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του Κληροδοτήματος επαρκούν. Εάν ο υπότροφος έχει αρχίσει την εργασία για τη λήψη διδακτορικού διπλώματος, η υποτροφία καλύπτει το διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας σπουδών. Ποσό υποτροφίας: τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€) τον μήνα Προθεσμία: 11 Σεπτεμβρίου 2023 Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ. Αίτηση Συμμετοχής
 • Κληροδότημα Βασιλείου Κουρεμένου
Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στη Μουσικολογία για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master) στο Παρίσι Διάρκεια: Η υποτροφία δίδεται για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, εκτός εάν, από σχετικό έγγραφο του Πανεπιστημίου, βεβαιώνεται ότι η ελάχιστη διάρκεια για τις συγκεκριμένες σπουδές είναι μεγαλύτερη, οπότε η υποτροφία μπορεί να είναι μέχρι δύο (2) έτη. Εάν ο υπότροφος έχει αρχίσει τις σπουδές για το δίπλωμα Μάστερ η υποτροφία καλύπτει το διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας σπουδών. Ποσό υποτροφίας: χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) τον μήνα Προθεσμία: 15 Σεπτεμβρίου 2023 Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ. Αίτηση Συμμετοχής
 • Κληροδότημα Αλεξάνδρου Λοβέρδου
Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Μάστερ) στο εξωτερικό, και κατά προτίμηση στο Πανεπιστήμιο Harvard των Η.Π.Α., στον κλάδο της Πολιτικής Επιστήμης Διάρκεια: H υποτροφία δίδεται για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, εκτός εάν, από σχετικό έγγραφο του Πανεπιστημίου, βεβαιώνεται ότι η ελάχιστη διάρκεια για την απόκτηση διπλώματος  ́ ́Μάστερ ́ ́, πλήρους φοίτησης, είναι μεγαλύτερη, οπότε η υποτροφία μπορεί να είναι μέχρι δύο (2) έτη. Εάν ο υπότροφος έχει αρχίσει τις σπουδές για το πτυχίο Μάστερ, η υποτροφία καλύπτει το διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας σπουδών. Ποσό υποτροφίας: χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) τον μήνα Προθεσμία: 19 Σεπτεμβρίου 2023 Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ. Αίτηση Συμμετοχής
 • Δωρεά Πάικου Νικολαΐδη, εις μνήμην Δημητρίου και Διαμάντως Νικολαΐδη
Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας σε αριστούχο πτυχιούχο Φιλοσοφικής Σχολής ελληνικού Πανεπιστημίου, για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master) στο εξωτερικό στον κλάδο της Γλωσσολογίας Διάρκεια: Η υποτροφία χορηγείται για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Ποσό υποτροφίας: χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) τον μήνα Προθεσμία: 29 Σεπτεμβρίου 2023 Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ. Αίτηση Συμμετοχής
 • Kληροδότημα Αμίλκα Αλιβιζάτου
Χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στους εξής κλάδους: μίας (1) στον κλάδο των Παιδαγωγικών Επιστημών και μίας (1) στον κλάδο της Βιοηθικής Διάρκεια: Οι υποτροφίες χορηγούνται για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη με έναρξη το έτος 2023-2024, και μπορούν να παραταθούν μέχρι ένα (1) ακόμη έτος, κατά την ελεύθερη κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον οι υπότροφοι προσκομίζουν στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών τους, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήματος Αμίλκα Αλιβιζάτου επαρκούν. Εάν οι υπότροφοι έχουν ξεκινήσει την εργασία για τη λήψη διδακτορικού διπλώματος η υποτροφία καλύπτει το διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας σπουδών. Ποσό υποτροφίας: τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€) το μήνα Προθεσμία: 6 Οκτωβρίου 2023 Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ. Αίτηση Συμμετοχής
 • Kληροδότημα Ιπποκράτη Καραβία
Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Φιλοσοφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα Διάρκεια: α) Για την απόκτηση διπλώματος «Μάστερ», πλήρους φοίτησης, η υποτροφία δίδεται για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, εκτός εάν, από σχετικό έγγραφο του Πανεπιστημίου, βεβαιώνεται ότι η ελάχιστη διάρκεια για τις συγκεκριμένες σπουδές είναι μεγαλύτερη, οπότε η υποτροφία μπορεί να είναι μέχρι δύο (2) έτη, β) Για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, η υποτροφία δίδεται για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη με δυνατότητα παράτασης ένα (1) ακόμη έτος, κατά την κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον ο υπότροφος προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση, και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του Κληροδοτήματος Ιπποκράτη Καραβία επαρκούν. Ποσό υποτροφίας: τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€) τον μήνα Προθεσμία: 20 Σεπτεμβρίου 2023 Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ. Αίτηση Συμμετοχής
 • Kληροδότημα Ευθυμίας Μερτσάρη το γένος Αντ. Κτενά (Υποτροφία Αντωνίου και Ελένης Κτενά)
Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στο εξωτερικό στη Φυσική Περιβάλλοντος για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master) Διάρκεια: H υποτροφία δίδεται για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, εκτός εάν, από σχετικό έγγραφο του Πανεπιστημίου, βεβαιώνεται ότι η ελάχιστη διάρκεια για την απόκτηση διπλώματος “Μάστερ”, πλήρους φοίτησης τις συγκεκριμένες σπουδές, είναι μεγαλύτερη, οπότε η υποτροφία μπορεί να είναι μέχρι δύο (2) έτη. Εάν ο υπότροφος έχει αρχίσει τις σπουδές για το πτυχίο Μάστερ, η υποτροφία καλύπτει το διάστημα μέχρι την συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας σπουδών. Ποσό υποτροφίας: χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) το μήνα Προθεσμία: 22 Σεπτεμβρίου 2023 Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ. Αίτηση Συμμετοχής
 • Kληροδότημα Ουρανίας Κωνσταντινίδου
Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Μάστερ) στην Γαλλία ή την Ιταλία, στη Γλυπτική Διάρκεια: Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε τρία (3) συνεχή έτη με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Η υποτροφία καλύπτει την ελάχιστη διάρκεια σπουδών, όπως αυτή βεβαιώνεται από σχετικό έγγραφο του Πανεπιστημίου. Εάν ο υπότροφος έχει αρχίσει τις σπουδές για το πτυχίο «Μάστερ» η υποτροφία καλύπτει το διάστημα έως τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας σπουδών. Ποσό υποτροφίας: χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) το μήνα Προθεσμία: 26 Σεπτεμβρίου 2023 Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ. Αίτηση Συμμετοχής
 • Kληροδότημα Βασιλικής Μπεκιάρη – Βεκρή
Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στο εξωτερικό στην Τεχνητή Νοημοσύνη, για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master), με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 Διάρκεια: Η υποτροφία δίδεται για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, εκτός εάν, από σχετικό έγγραφο του Πανεπιστημίου, βεβαιώνεται ότι η ελάχιστη διάρκεια για την απόκτηση διπλώματος “Μάστερ”, πλήρους φοίτησης είναι μεγαλύτερη, οπότε η υποτροφία μπορεί να είναι μέχρι δύο (2) έτη, Εάν ο υπότροφος έχει αρχίσει τις σπουδές για το πτυχίο Μάστερ, η υποτροφία καλύπτει το διάστημα μέχρι την συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας σπουδών. Ποσό υποτροφίας: χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) το μήνα. Προθεσμία: 13 Οκτωβρίου 2023 Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ. Αίτηση Συμμετοχής
 • Kληροδότημα Ιωάννου Βόζου
Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στη Μουσική Εκτέλεση Εγχόρδων Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας (Βιολί, Βιόλα, Βιολοντσέλο, Κοντραμπάσο και Άρπα) και μίας (1) υποτροφίας στη Μουσική Εκτέλεση Πνευστών Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας (ξύλινα πνευστά: Φλάουτο, Όμποε, Κλαρινέτο και Φαγκότο, χάλκινα πνευστά: Κόρνο, Τρομπέτα, Τρομπόνι και Τούμπα) για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master) στην Ευρώπη, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024 Διάρκεια: Η υποτροφία δίδεται για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, εκτός εάν, από σχετικό έγγραφο του Πανεπιστημίου, βεβαιώνεται ότι η ελάχιστη διάρκεια για τις συγκεκριμένες σπουδές είναι μεγαλύτερη, οπότε η υποτροφία μπορεί να είναι μέχρι δύο (2) έτη. Εάν ο υπότροφος έχει αρχίσει τις σπουδές για το δίπλωμα Μάστερ η υποτροφία καλύπτει το διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας σπουδών. Ποσό υποτροφίας: χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) το μήνα. Προθεσμία: 15 Σεπτεμβρίου 2023 Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ. Αίτηση Συμμετοχής
 • Kληροδότημα Ιωάννου Βόζου
Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στη Μουσική Εκτέλεση Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master) στο Παρίσι, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 Διάρκεια: Η υποτροφία δίδεται για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, εκτός εάν, από σχετικό έγγραφο του Πανεπιστημίου, βεβαιώνεται ότι η ελάχιστη διάρκεια για τις συγκεκριμένες σπουδές είναι μεγαλύτερη, οπότε η υποτροφία μπορεί να είναι μέχρι δύο (2) έτη. Εάν ο υπότροφος έχει αρχίσει τις σπουδές για το δίπλωμα Μάστερ η υποτροφία καλύπτει το διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας σπουδών. Ποσό υποτροφίας: χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) το μήνα. Προθεσμία: 15 Σεπτεμβρίου 2023 Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ. Αίτηση Συμμετοχής Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τους διαγωνισμούς, παρακαλώ στείλτε μήνυμα στο infoypotrofies@academyofathens.gr Πηγή: https://www.eduguide.gr/nea/akadhmia-a8hnwn-prokhry3h-diagwnismwn-gia-th-xorhghsh-ypotrofiwn/
 • Λήξη Υποβολής: 30 Νοεμβρίου 2023

  Τοποθεσία: Ελλάδα