Γραφείο Διασύνδεσης

Χρηματοδοτούμενη Θέση Υποψήφιου/ας Διδάκτορα στο αντικείμενο «Optimization of Robotic Arm Movement and Trajectory Planning» στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς αναζητά υποψήφιο/α διδάκτορα στο αντικείμενο: 

Optimization of Robotic Arm Movement and Trajectory Planning

Το αντικείμενο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αλγορίθμων συνδυαστικής βελτιστοποίησης και ευρετικών αλγορίθμων και την ενίσχυσή τους με σύγχρονες data-driven υπολογιστικές τεχνικές (π.χ., reinforcement learning) για τη βελτιστοποίηση της κίνησης αρθρωτού ρομποτικού βραχίονα σε βιομηχανικό περιβάλλον (δομημένο ή μη) με δυνατότητα αποφυγής εμποδίων καθώς και της διαδοχής των εργασιών που εκτελεί. Ο στόχος είναι η ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κινήσεων του ρομποτικού βραχίονα ή/και η ελαχιστοποίηση του χρόνου για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων εργασιών.

Η θέση είναι πλήρως χρηματοδοτούμενη μέσω Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων και η θεματολογία μπορεί να διαμορφωθεί αντιστοίχως ανάλογα με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή το επιστημονικό υπόβαθρου του/της υποψηφίου/ας.

Η θέση απευθύνεται σε πτυχιούχους τετραετούς φοίτησης με μεταπτυχιακό στους τομείς της πληροφορικής, μαθηματικών, επιστήμης δεδομένων ή διοίκησης παραγωγής αλλά και σε πτυχιούχους μηχανικούς πενταετούς φοίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να επικοινωνήσουν μέσω email, στέλνοντας το βιογραφικό τους, με τον υπεύθυνο Επίκ. Καθηγητή Παύλο Ειρηνάκη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pavlose@unipi.gr

Προϋποθέσεις:

  • Πτυχίο ΑΕΙ και Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ή, εναλλακτικά, ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (πτυχίο μηχανικού πενταετούς φοίτησης)
  • Άριστη γνώση και χρήση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά) Επιθυμητά προσόντα:
  • Γνώσεις Επιχειρησιακής Έρευνας
  • Γνώσεις Data Analytics, Machine Learning, Reinforcement Learning
  • Γνώσεις Προγραμματισμού (πχ. Python, Java/C++)

Προκήρυξη

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/hrimatodotoumeni-thesi-ypopsifiou-as-didaktora-sto-antikeimeno-optimization-of-robotic-arm-movement-and-trajec,2451