Γραφείο Διασύνδεσης

Ξεκινάει ο νέος κύκλος κατάρτισης «Βάζω το μέλλον μου σε πρόγραμμα»για 30.000 ανέργους σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες