Γραφείο Διασύνδεσης

Νέος κύκλος στο πρόγραμμα Women back to work

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που στοχεύουν να επιστρέψουν δυναμικά στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο σκέλη: α) Επιμόρφωση (training) συνολικής διάρκειας 32 ωρών, η οποία χωρίζεται σε 4 ενότητες, διαμορφωμένες ειδικά από το Alba Graduate Business School, The American College of Greece και β) Mentoring και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων, ειδικά σχεδιασμένο από την ομάδα των 100mentors για την ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων των συμμετεχουσών, την προσωποποιημένη καθοδήγηση και την εμβάθυνση των γνώσεών τους, τόσο μέσω της επικοινωνίας τους με έμπειρους μέντορες που εκπροσωπούν κορυφαίες επιχειρήσεις, όσο και με μηχανές παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (GenAI), που εισέρχονται δυναμικά στη ζωή μας.

Κάθε θεματική ενότητα επιμόρφωσης συνδυάζεται με ειδικά καταρτισμένη κοινότητα μεντόρων που πραγματοποιούν το σκέλος του mentoring, οι οποίοι πέρα από τις πολύτιμες εμπειρίες τους θα μοιραστούν καλές πρακτικές, συμβουλές καθοδήγησης, θα ενδυναμώσουν και θα βοηθήσουν τις συμμετέχουσες στην ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων (soft skills) τους. Αναλυτικότερες πληροφορίες για την επιμόρφωση και το mentoring θα βρείτε εδώ.

Οι δηλώσεις συμμετοχής για τον 4ο κύκλο ξεκινούν στις 25 Σεπτεμβρίου 2023 και θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2023.

Αιτήσεις συμμετοχής και προϋποθέσεις εδώ