Γραφείο Διασύνδεσης

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Κέντρου Παιδιού και εφήβου, διοργανώνει την 7η σειρά του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: “ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ” σε συνεργασία με :

«Στην Αυλή του Κόσμου». Κέντρο Ημέρας για εφήβους και νεαρούς ενήλικες με αυτισμό, Κέντρο Παιδιού και Εφήβου «Ηλίανθος». Εξειδικευμένο κέντρο θεραπείας και αποκατάστασης για άτομα με αυτισμό, Κέντρο Παιδιού και Εφήβου
Δομή Εφήβων & Νέων «ΦΙΛΩΝ» Έγκαιρη Παρέμβαση

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας  & εκπαίδευσης, τελειόφοιτους / απόφοιτους συναφών σχολών που προτίθενται να εργαστούν με άτομα με αυτισμό και στοχεύει στην κατάκτηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά των διαταραχών αυτιστικού φάσματος καθώς και με τις αντίστοιχες θεραπευτικές παρεμβάσεις. 

Δυνατότητα και για πρακτική άσκηση σε περιορισμένο αριθμό εκπαιδευομένων (προαιρετική η πρακτική άσκηση)

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην πρακτική άσκηση είναι η παρακολούθηση της θεωρητικής εκπαίδευσης 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

5 αποστολές βιντεοσκοπημένων εισηγήσεων

5 ζωντανές διαδικτυακές συναντήσεις

Έως 200 ώρες πρακτική άσκηση

ΣΚΟΠΟΣ:

Η κατάκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους εκπαιδευόμενους, σχετικά με τα κύρια κλινικά χαρακτηριστικά των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος καθώς και με τις αντίστοιχες αρχές θεραπείας και αποκατάστασης.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Ενημερωτικό έντυπο Σεμιναρίου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Δεκέμβριος 2023 – Ιούνιος 2024

28 ώρες βιντεοσκοπημένων εισηγήσεων

20 ώρες συζήτηση / κλινικές ασκήσεις / εργασία σε ομάδες και παρουσίαση περιστατικών

Έως 200 ώρες πρακτική άσκηση σε κλινικές δομές

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μόνο θεωρητική εκπαίδευση 600 ευρώ, ειδική τιμή 480 ευρώ για φοιτητές, ανέργους και εγγραφές έως 1/11/2023

Θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση 780 ευρώ, ειδική τιμή 600 ευρώ για φοιτητές, ανέργους και εγγραφές έως 1/11/2023

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Αποστολή Βιντεοσκοπημένων εισηγήσεων:
1/12/2023 & 10/1 – 27/1 – 24/2 – 7/3/2024
Ζωντανές διαδικτυακές συναντήσεις
16/12/2023 & 20/1 – 10/2 – 10/3 – 6/4/2024

Πρακτική άσκηση:  Έως 200 ώρες σε διάστημα 7 μηνών (Ιανουάριος -Ιούνιος 2024)

ΩΣΤΕ:

Να είναι σε θέση να κατανοούν τις δυσκολίες των ατόμων με αυτισμό, να σχεδιάζουν με υποστήριξη ένα πρόγραμμα παρέμβασης και να το υλοποιούν αποτελεσματικά.

Εγγραφές έως 30/11/2023

Εγγραφές