Γραφείο Διασύνδεσης

Εκδήλωση με θέμα «Μεταπτυχιακές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και υποτροφίες του Fulbright Foundation in Greece»

Η εκδήλωση με θέμα «Μεταπτυχιακές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και υποτροφίες του Fulbright Foundation in Greece»,

διοργανώνεται την Τρίτη 24/10/2023, στις 11:15 π.μ. στην αίθουσα Συγκλήτου, στη Μυτιλήνη και την Τετάρτη 25/10/2023 στις 11:00 π.μ., με δυνατότητα σύνδεσης απομακρυσμένων χρηστών από όλες τις Πανεπιστημιακές Μονάδες του Ιδρύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aegean.gr/event/μεταπτυχιακές-σπουδές-στις-ηνωμένες-πολιτείες-αμερικής-και-υποτροφίες-του-fulbright-foundation