Γραφείο Διασύνδεσης

Διάλεξη “Αρχιτεκτονική Πληροφοριών και Δεδομένων στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες”

Το Εργαστήριο Διαχείρισης της Βιοποικιλότητας σας προσκαλεί στη διάλεξη “Αρχιτεκτονική Πληροφοριών και Δεδομένων στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες”,

του Πασχάλη Χατζόπουλου, MSc in Biology: Ecology and Conservation, Uppsala University, PhD candidate, University of Cadiz,

που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου, στις 12.00, στο εργαστήριο GIS του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Στη διάλεξη, θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές για τη βελτιστοποίηση της ροής εργασίας και τη συνεργατική ανάπτυξη ενός έργου με τη χρήση της πλατφόρμας GitHub.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή, ακολουθήστε τους συνδέσμους:

https://github.com/paschatz/WorOptReproSciEcoEnvSci

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPyMmHcv6WLrlKG3C3bnbXqn3L-JAW0hUir-ym2Nkbj9aIIw/viewform

Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης από απόσταση μέσω της πλατφόρμας zoom:

https://aegean-gr.zoom.us/j/94201326698