Γραφείο Διασύνδεσης

Αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα υποβάλλονται από την Τετάρτη 1/11/2023 και ώρα 00:01 πμ έως και την Παρασκευή 1/12/2023 και ώρα 23:59 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στον σύνδεσμο: εδώ 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό Google, -εάν δεν έχουν-, ώστε να έχουν πρόσβαση στη φόρμα υποβολής της αίτησης (συνημμένο “οδηγίες δημιουργίας λογαριασμού Google”).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής- σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία (Νόμος 4957/21-7-2022, άρθρο 92 §1)- έχουν όποιοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή απόφοιτοι προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στη χορήγηση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 5029/2023 επιτρέπεται η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και σε αποφοίτους προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον τριακόσια (300) ECTS, χωρίς να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων (συμπεριλαμβάνονται και οι απόφοιτοι των Τμημάτων Ιατρικής).

Στην αίτηση (βλ. συνημμένο)  αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος και ο προτεινόμενος επιβλέπων ή προτεινόμενη επιβλέπουσα της διδακτορικής διατριβής. Η αίτηση συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, φωτοτυπία ταυτότητας, αντίγραφο πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου και μεταπτυχιακού, πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας και προσχέδιο ερευνητικού πρωτοκόλλου της διδακτορικής διατριβής.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν  και να υπογράψουν την αίτηση εκπόνησης και στη συνέχεια να συγκεντρώσουν τα παρακάτω έγγραφα:

1) Αντίγραφο πτυχίου

2) Πιστοποίηση ΔΟΑΤΑΠ για πτυχίο αλλοδαπής (εάν υπάρχει)

3) Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου

4) Πιστοποίηση ΔΟΑΤΑΠ για μεταπτυχιακό τίτλο αλλοδαπής (εάν υπάρχει)

5) Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας ΠΠΣ 

6) Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας ΠΜΣ

7) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

8) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις)

9) Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας

10) Προσχέδιο ερευνητικού πρωτοκόλλου διδακτορικής διατριβής (στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε οδηγίες σύνταξης του προσχεδίου)

H αίτηση και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα πρέπει να σκαναριστούν  σε ΕΝΑ ενιαίο αρχείο  PDF  με την ανωτέρω σειρά  ασπρόμαυρα, με ανάλυση όχι παραπάνω από 150dpi. Εναλλακτικά τα έγγραφα μπορούν να φωτογραφηθούν (με ανάλυση ΟΧΙ παραπάνω από 3 mega pixels). Το  ενιαίο  αρχείο θα μεταφορτωθεί στην φόρμα πατώντας το σχετικό κουμπί.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το όνομα του αρχείου θα είναι το επώνυμο και το όνομα του αιτούντα/της αιτούσας, π.χ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ.pdf

Τέλος, πρέπει να γίνει ΥΠΟΒΟΛΗ (submit), πατώντας το σχετικό κουμπί.

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά: 26510 07924 (ώρες 11:00 έως 13:00).

Πληροφορίες για τεχνική βοήθεια: gianstam@uoi.gr 

Προκήρυξη

Πηγή: eduguide.gr