Γραφείο Διασύνδεσης

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η Κοινωνικός Λειτουργός Σπιτιού Φιλοξενίας στην Κόνιτσα | Κιβωτός του Κόσμου

Ως Επιστημονικά Υπεύθυνος/η του Σπιτιού Φιλοξενίας θα είσαι υπεύθυνος/η για την βέλτιστη λειτουργία και την ανάπτυξη του έργου του οργανισμού στην ευρύτερη περιοχή, έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε την καλύτερη φροντίδα στα παιδιά μας και να κάνουμε πράξη το όραμα του οργανισμού.
Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες:

 • Συντονίζει και ελέγχει την γενική λειτουργία του Σπιτιού Φιλοξενίας στο πλαίσιο του Κανονισμού Λειτουργίας και των αρχών που διέπουν την Κιβωτό του Κόσμου, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των παιδιών.
 • Εποπτεύει και καθοδηγεί το επιστημονικό προσωπικό και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του.
 • Παρακολουθεί την εφαρμογή των διαδικαστικών λειτουργιών και των κανόνων εμπιστευτικότητας από το επιστημονικό προσωπικό.
 • Καταρτίζει το πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών και δραστηριοτήτων των φιλοξενούμενων.
 • Προγραμματίζει τις διεπιστημονικές συναντήσεις με σκοπό τη διευθέτηση λειτουργικών και επιστημονικών ζητημάτων.
 • Αναφέρει στην Κοινωνική Υπηρεσία θέματα των οποίων η επίλυση απαιτεί λήψη απόφασης από ανώτερο όργανο.
 • Είναι υπεύθυνος/η για την ακολουθούμενη επιστημονική μεθοδολογία φροντίδας των φιλοξενούμενων παιδιών.
 • Εξετάζει τα προβλήματα κάθε  φιλοξενούμενου και μεριμνά για την επίλυσή τους σε συνεργασία με τα μέλη του προσωπικού.
 • Είναι υπεύθυνος/η για την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ όλων των απασχολούμενων, έμμισθων ή/και εθελοντών. Στο πλαίσιο αυτό, εκπονεί μηνιαίο πρόγραμμα με τις βάρδιες του προσωπικού και εποπτεύει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο.
 • Επιλαμβάνεται επί παντός θέματος σχετικού με την ομαλή λειτουργία του Σπιτιού και λαμβάνει τα απαραίτητα προληπτικά ή αποτρεπτικά μέτρα προς αποφυγή προβλημάτων.
 • Ενεργή συμμετοχή σε πρωτοβουλίες έργων μετασχηματισμού της Κιβωτού του Κόσμου.

 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σε Ανθρωπιστικές ή/και Κοινωνικές επιστήμες
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές πεδίο
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε θέση Επιστημονικά Υπεύθυνου και εμπειρία στη διαχείριση ομάδων.
 • Θα συνεκτιμηθεί η εκπαίδευση σε κάποια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, ώστε να υπάρχει θεραπευτική αντίληψη.
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Η/Υ και MS Office
 • Δίπλωμα οδήγησης

 

Επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες:
 • Ικανότητα σύναψης σχέσεων εμπιστοσύνης
 • Ακεραιότητα
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Κριτική σκέψη
 • Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας

 

Ο οργανισμός μας παρέχει:

 • ικανοποιητικές αποδοχές
 • επιδότηση ενοικίου (για Υπευθύνους που δεν μένουν στον νομό)
 • περιβάλλον εργασίας με προοπτικές εξέλιξης στο αντικείμενο εργασίας
 • δυνατότητα κοινωνικής προσφοράς, με επίκεντρο τα παιδιά και τις οικογένειές τους, που μας έχουν ανάγκη!

 

Παρατηρήσεις:

Παρακαλούμε όπως στείλετε το βιογραφικό σας στο hr@kivotostoukosmou.gr με τίτλο το όνομα της θέσης για την οποία πραγματοποιείτε αίτηση.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να συνεργαστείτε με την Κιβωτό του Κόσμου και για το βιογραφικό σημείωμα που μας αποστείλατε. Επικοινωνία θα γίνει μόνον με τους υποψηφίους που επιλέγονται για την επόμενη φάση στην διαδικασία προσλήψεων.

 

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, καθώς και για οποιαδήποτε απορία σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, μπορείτε να απευθυνθείτε μέσω επιστολής στην ταχυδρομική διεύθυνση: Κιβωτός του Κόσμου, Ζηνοδώρου 3 & Καλλικλέους 10442. Συμπληρωματικά, η νομοθεσία σας παρέχει το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

 

 • Επωνυμία Εταιρίας: Κιβωτός του Κόσμου

  Ιστοσελίδα Εταιρίας: https://www.kivotostoukosmou.org/el/

  Επιστημονικά πεδία: Νομικές, Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες,Φιλοσοφική

  Επιτρέπονται οι Αιτήσεις: Όχι