Πώς μπορώ να εμπλουτίσω το βιογραφικό μου;

Ένας τρόπος για να εμπλουτίσεις το βιογραφικό σου είναι μέσω της συμμετοχής σου στην Πρακτική Άσκηση. Θα σε βοηθήσει στο να αποκτήσεις προϋπηρεσία και εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται με το ακαδημαϊκό σου αντικείμενο.