Γραφείο Διασύνδεσης

Επιχείρηση HK – 8

 • Έτος: 2019

  Ιστοσελίδα: https://www.example-url-8.gr

  Σύντομη Περιγραφή: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Ημέρα Παρουσίασης: 6 Ιανουαρίου 2022

  Περιγραφή Θέσεων Εργασίας: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Τόπος Εργασίας: 1

  Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο: Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο 8

  Ειδικότερο Επιστημονικό Πεδίο: Ειδικότερο Επιστημονικό Πεδίο 8

  Ακαδημαϊκό Επίπεδο: 5

  Ξένες Γλώσσες: Ξένες Γλώσσες

  Προϋπηρεσία: 1

  Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: 1