Γραφείο Διασύνδεσης

Επιχείρηση HK – 5

 • Έτος: 2015

  Ιστοσελίδα: https://www.example-url-5.gr

  Σύντομη Περιγραφή: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Ημέρα Παρουσίασης: 1 Ιουλίου 2022

  Περιγραφή Θέσεων Εργασίας: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Τόπος Εργασίας: 1

  Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο: Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο 5

  Ειδικότερο Επιστημονικό Πεδίο: Ειδικότερο Επιστημονικό Πεδίο 5

  Ακαδημαϊκό Επίπεδο: 3

  Ξένες Γλώσσες: Ξένες Γλώσσες

  Προϋπηρεσία: 1

  Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: 2