Γραφείο Διασύνδεσης

Επιχείρηση HK – 3

 • Έτος: 2004

  Ιστοσελίδα: https://www.example-url-3.gr

  Σύντομη Περιγραφή: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Ημέρα Παρουσίασης: 5 Μαρτίου 2022

  Περιγραφή Θέσεων Εργασίας: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Τόπος Εργασίας: 4

  Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο: Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο 3

  Ειδικότερο Επιστημονικό Πεδίο: Ειδικότερο Επιστημονικό Πεδίο 3

  Ακαδημαϊκό Επίπεδο: 2

  Ξένες Γλώσσες: Ξένες Γλώσσες

  Προϋπηρεσία: 3

  Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: 2