Γραφείο Διασύνδεσης

Επιχείρηση HK – 20

 • Έτος: 2008

  Ιστοσελίδα: https://www.example-url-20.gr

  Σύντομη Περιγραφή: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Ημέρα Παρουσίασης: 17 Αυγούστου 2022

  Περιγραφή Θέσεων Εργασίας: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Τόπος Εργασίας: 4

  Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο: Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο 20

  Ειδικότερο Επιστημονικό Πεδίο: Ειδικότερο Επιστημονικό Πεδίο 20

  Ακαδημαϊκό Επίπεδο: 2

  Ξένες Γλώσσες: Ξένες Γλώσσες

  Προϋπηρεσία: 2

  Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: 1