Γραφείο Διασύνδεσης

Επιχείρηση HK – 2

 • Έτος: 2003

  Ιστοσελίδα: https://www.example-url-2.gr

  Σύντομη Περιγραφή: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Ημέρα Παρουσίασης: 17 Σεπτεμβρίου 2022

  Περιγραφή Θέσεων Εργασίας: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Τόπος Εργασίας: 1

  Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο: Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο 2

  Ειδικότερο Επιστημονικό Πεδίο: Ειδικότερο Επιστημονικό Πεδίο 2

  Ακαδημαϊκό Επίπεδο: 5

  Ξένες Γλώσσες: Ξένες Γλώσσες

  Προϋπηρεσία: 3

  Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: 1