Γραφείο Διασύνδεσης

Επιχείρηση HK – 18

 • Έτος: 2020

  Ιστοσελίδα: https://www.example-url-18.gr

  Σύντομη Περιγραφή: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Ημέρα Παρουσίασης: 1 Οκτωβρίου 2022

  Περιγραφή Θέσεων Εργασίας: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Τόπος Εργασίας: 1

  Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο: Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο 18

  Ειδικότερο Επιστημονικό Πεδίο: Ειδικότερο Επιστημονικό Πεδίο 18

  Ακαδημαϊκό Επίπεδο: 5

  Ξένες Γλώσσες: Ξένες Γλώσσες

  Προϋπηρεσία: 2

  Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: 2