Γραφείο Διασύνδεσης

Επιχείρηση HK – 12

 • Έτος: 2016

  Ιστοσελίδα: https://www.example-url-12.gr

  Σύντομη Περιγραφή: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Ημέρα Παρουσίασης: 19 Αυγούστου 2022

  Περιγραφή Θέσεων Εργασίας: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Τόπος Εργασίας: 4

  Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο: Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο 12

  Ειδικότερο Επιστημονικό Πεδίο: Ειδικότερο Επιστημονικό Πεδίο 12

  Ακαδημαϊκό Επίπεδο: 5

  Ξένες Γλώσσες: Ξένες Γλώσσες

  Προϋπηρεσία: 1

  Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: 1