Γραφείο Διασύνδεσης

Επιχείρηση HK – 1

 • Έτος: 2006

  Ιστοσελίδα: https://www.example-url-1.gr

  Σύντομη Περιγραφή: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Ημέρα Παρουσίασης: 19 Φεβρουαρίου 2022

  Περιγραφή Θέσεων Εργασίας: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Τόπος Εργασίας: 3

  Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο: Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο 1

  Ειδικότερο Επιστημονικό Πεδίο: Ειδικότερο Επιστημονικό Πεδίο 1

  Ακαδημαϊκό Επίπεδο: 7

  Ξένες Γλώσσες: Ξένες Γλώσσες

  Προϋπηρεσία: 1

  Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: 1