ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ IΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Το Ίδρυμα προτίθεται να υποστηρίξει οικονομικά για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή...

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: ΔΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων “Athens ΜΒΑ”

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) συνεχίζουν για 26ο έτος το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα...

Anatolia College: Teaching Assistant for the course Nutrition: Highway to Health

About the job (CTY) Teaching Assistant for the course Nutrition: Highway to Health Job Announcement for Positions in the 2023 CTY Greece Summer Program The Center for Talented Youth at Anatolia College seeks applicants for the 2023 Summer Program in Athens and Thessaloniki for...

Προκήρυξη θέσης στην EUROJUST

Η Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST) έχει δημοσιεύσει την ακόλουθεί προκήρυξη θέσης με στοιχεία: Financial Assistant (23/EJ/01), με προθεσμία υποβολής...

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ – ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ – ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ14ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ / 57001 ΘΕΡΜΗ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για...

« Older Entries