Τι είναι;

Ο Σύλλογος Αποφοίτων Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδρύθηκε, κατόπιν πρωτοβουλίας της Πρυτανικής Αρχής του Ιδρύματος στο πλαίσιο εφαρμογής των διαδικασιών για τη διασφάλιση ποιότητας του έργου του, αποσκοπώντας στη συνεχή επαφή και συνεργασία των μελών της ακαδημαϊκής οικογένειας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μετά την ολοκλήρωση σπουδών των φοιτητών και φοιτητριών του.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του Συλλόγου: www.sapa.gr