Τι είναι;

Η υπηρεσία alumni απευθύνεται στους απόφοιτους του Πανεπιστημίου Αιγαίου και στόχο έχει τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας και επικοινωνίας των μελών της. Οι εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία alumni μπορούν να συζητούν στο forum, να αναρτούν ανακοινώσεις συλλόγων αποφοίτων, να λαμβάνουν από συναδέλφους τους στήριξη σε θέματα ακαδημαϊκής και επαγγελματικής φύσης, να ενημερώνονται για εξελίξεις στο χώρο ενδιαφέροντός τους και λοιπά.
Η εγγραφή στο Alumni γίνεται μέσα από τις Ρυθμίσεις Λογαριασμού, δυνατότητα που δίνεται μετά την Είσοδο στο Προφίλ σας.