Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίου Αθηνών: Geographic Information Systems (2023-2024)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2023. (Ανακοίνωση)

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με την από 27-10-2021 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, θα οργανώσει και θα λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Geographic Information Systems” (“Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών”).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokiryksi/ekpa-geografika-sistimata-pliroforion,2466