ΠΜΣ «ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΝΑ.Μ.Ε.» ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ακαδ. έτους 2023-2024

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος«ΝΑΥΤΙΛΟΣ» 

https://nautilus.aegean.gr/,

μέχρι την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 23:59,

ακολουθώντας τις Οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

Η Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?t=31591

Πληροφορίες:

Γραμματεία Π.Μ.Σ.

Tηλ.: 22710 35222

E-mail:  NAME_Gram@aegean.gr

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:   https://www.stt.aegean.gr/msc_stt_name/