Η ΕΦΑ Κιλκίς προσλαμβάνει διοικητικό – οικονομικό υπάλληλο

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς ανακοίνωσε νέα πρόσληψη για θέση στελέχους διοικητικού – οικονομικού απόφοιτου. 

Η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού ενός «ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού» με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου και λήγει την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023.

Η θέση εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς

 • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. που εκτελούνται με αρχαιολογική αυτεπιστασία ή αρχαιολογικών έργων (1 θέση)

Η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 3 που θα εκτελεστεί, και αφορά στα εξής:

 • Αποξήλωση γλυπτών και μετακίνηση αντικειμένων, μεταφορά τους σε αποθήκη και επανατοποθέτησή τους
 • Συγγραφή κειμένων
 • Επιστημονική επιμέλεια εποπτικού υλικού και προθηκών
 • Οπτική επικοινωνία, γραφιστική επεξεργασία (ψηφιοποίηση φωτογραφιών, σχεδίων κ.λπ., πινακίδες, κατάλογος, φυλλάδια)
 • Δημιουργία οπτικοακουστικών μέσων (video)
 • Δημιουργία ψηφιακών διαδραστικών μέσων (touchscreens, οθόνες, διαδραστικός χάρτη)
 • Μακέτες-αναπαραστάσεις
 • Εκτυπώσεις
 • Δημιουργία ιστοσελίδας
 • Δημιουργία σύγχρονου γλυπτού
 • Ανασχεδιασμός και εξοπλισμός εργαστηρίου συντήρησης
 • Συντήρηση αρχαιοτήτων
 • Κατασκευή αντιγράφων γλυπτών

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efakil@culture.gr (τηλ. επικοινωνίας: 23410 76661 εσωτ. 304 κ. Απατσίδης), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 13-9-2023 έως 22-9-2023). 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας εκπαίδευσης προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων ΕΔΩ.

Πηγή: https://www.proson.gr/ergasia/prokiryxeis/37311_i-efa-kilkis-proslambanei-dioikitiko-oikonomiko-ypallilo