1η Γιορτή Ερευνητών και Ερευνητριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη

Εκ μέρους της Δράσης 1.7 της Περιφερειακής Αριστείας Πανεπιστημίου Αιγαίου «Ηλεκτρονική μάθηση και Ανάπτυξη δεξιοτήτων: Προώθηση Διαπεριφερειακής ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και απασχόλησης & Κέντρο Σταδιοδρομίας Ερευνητών Αιγαίου [e- Aegean eLearning4eskills & Career Development Centre for Researchers]», που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου « [e- Aegean R&D Network] Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Αιγαίου Αρχιπελάγους: Ενίσχυση Περιφερειακής Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Αριστείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5046494, το οποίο εντάσσεται στη δράση υποστήριξης της Περιφερειακής Αριστείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το διήμερο Τρίτη 12 και Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023 από τις 9:00 ως τις 19:00 στο κτίριο της Γεωγραφίας στον Λόφο του Πανεπιστημίου, θα φιλοξενηθεί η «Γιορτή των Ερευνητών & Ερευνητριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου», με τη συμμετοχή των υποψήφιων διδακτόρων και διδακτορισσών από όλες τις νησιωτικές ακαδημαϊκές κοινότητες του ιδρύματος, αλλά και πληθώρα προσκεκλημένων ομιλητών και ομιλητριών.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες, να δείτε την εικόνα και το πρόγραμμα της εκδήλωσης στους παρακάτω συνδέσμους:

Μπορείτε να ακολουθήσετε τα έργα της Περιφερειακής Αριστείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
–    Facebook: https://www.facebook.com/eaegean
–    Instagram: https://www.instagram.com/eaegeangr/
–    LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/e-aegean/