Μηχανικός πληροφορικής στο Ινστιτούτο Διόφαντος 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «Women for Science, Technology, Engineering, and Mathematics in Europe (WeSTEMEU)».

Το έργο αφορά στην διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων για την ενημέρωση των περιφερειακών φορέων και εμπέδωση των πολιτικών, e-newsletter, δελτία τύπου, νέα σε social media, στην ιστοσελίδα του έργου και σε άλλα κανάλια επικοινωνίας, αλλά και για τη:

  • Διαχείριση και συντονισμό του έργου
  • Επικοινωνία με τους εταίρους, αρχή πιστοποίησης
  • Οικονομική οργάνωση, οικονομικές και τεχνικές εκθέσεις αναφοράς

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026, με εκτιμώμενο ανθρωποχρόνο απασχόλησης έως 5,3 Α/Μχωρίς δυνατότητα ανανέωσης, με αμοιβή έως 21.000 ευρώ. Ο συνεργάτης θα εκτελέσει το έργο αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του ΙΤΥΕ στην Πάτρα.

Απαραίτητα προσόντα

  • Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου Πανεπιστημίου στην επιστήμη και τεχνολογία των Υπολογιστών / Πληροφορικής.
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην επιστήμη της Πληροφορικής
  • Καλή γνώση Αγγλικών.

Επιθυμητά προσόντα

  • Εμπειρία στο συντονισμό της υλοποίησης Ερευνητικών/Αναπτυξιακών Έργων, ως ΕΥ ή αναπληρωτής ΕΥ 
  • Εμπειρία από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά / συγχρηματοδοτούμενα έργα σχετικά με την Πληροφορική 

Υποβολή αιτήσεων

Οι προτάσεις προς σύναψη σύμβασης μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης που βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» εδώ.

https://0f628b6dd4b916571d2b40566611ca20.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Πηγή: https://www.proson.gr/ergasia/prokiryxeis/37160_mihanikos-pliroforikis-sto-institoyto-diofantos-amoibi-eos-21000eu