KMM: JUNIOR INSIDE SALES

(Κωδ. Θέσης: inside sales 0923)

Η ΚΜΜΒ είναι μια εταιρεία, με ηγέτιδα θέση και ευρύ πελατολόγιο στους κλάδους της Ναυτιλίας και της Βιομηχανίας, που προσφέρει στους πελάτες της πλήρη κάλυψη στις εφαρμογές στεγανοποίησης και θερμικής προστασίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεών τους.

Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε έναν αξιόπιστο παραγωγό προϊόντων και λύσεων, ικανό να στηρίξει τους πελάτες μας στην ακατάπαυστη προσπάθειά τους για συνεχή βελτίωση

Η ομάδα μας αποτελείται από επαγγελματίες του χώρου με ένα ευρύ φάσμα τεχνικών, συμβουλευτικών και πωλησιακών δεξιοτήτων και ειδικοτήτων.

Περιγραφή θέσης:

Λόγω της ανάπτυξης των εργασιών μας, αναζητούμε άτομο με ενθουσιώδη και ενεργητικό χαρακτήρας να αναλάβει καθήκοντα Τεχνικού Πωλήσεων, με κύρια χαρακτηριστικά την ομαδικότητα, στοχοπροσήλωση και πρωτοβουλία, την οργάνωση και ευελιξία, την ικανότητα χειρισμού εξυπηρέτησης πελατών και την παροχή συμβουλευτικών λύσεων.

Οι Υπευθυνότητες της θέσης περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε):

 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΤΗΣΕΩΝ

• Υποδοχή Πελατών

• Διαχείριση Τηλεφωνικών κλήσεων

• Λήψη και καταχώρηση ζητήσεων

• Αναγνώριση Υλικού

• Αποστολή προσφορών 

• Feedback – Follow Up προσφορών & Aftersales Feedback

• Άνοιγμα και τροποποίηση κωδικών ειδών

• Δημιουργία και Αποστολή Newsletters σε πελάτες

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

• Καταχώρηση και παρακολούθηση παραγγελιών

 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

• Διαχείριση CRM

• Δημιουργία καρτέλας πελάτη

• ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

• Δείκτες Αποδοτικότητας και παραγωγικότητας

• Εμπορικό κλείσιμο μήνα

Απαραίτητα προσόντα:

• Πτυχίο ΤΕΙ+ (προτιμητέες κατευθύνσεις Διοίκησης Επιχ/ων ή Τεχνικής κατάρτισης

• Πτυχίο Αγγλικών Lower+

• Ευχέρεια στη χρήση MS Office

Απαραίτητες Ικανότητες:

 • Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Επαγγελματισμός, Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση Πελάτη και ευγενική συμπεριφορά
 • Υπευθυνότητα και επίλυση προβλημάτων
 • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων και προτεραιοτήτων
 • Δημιουργικότητα και Οργανωτικές ικανότητες
 • Διάθεση για μάθηση
 • Ικανότητα απόδοσης κάτω από πίεση σε περιβάλλον που απαιτεί ευελιξία και εργατικότητα

Η εταιρία μας προσφέρει:

 • Εργασία σε ένα δυναμικό, φιλικό και ευέλικτο περιβάλλον
 • Απασχόληση σε μια υγιή και αναπτυσσόμενη Εταιρεία με πολύ σοβαρούς πελάτες
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογων προσόντων & εμπειρίας
 • Συνεχής πρακτική, πάνω στην εργασία, εκπαίδευση
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και ανέλιξης
 • Σύμβαση αορίστου χρόνου
 • Εταιρικό κινητό τηλέφωνο & tablet
 • Έξοδα μετακίνησης
 • Συνεχής προϊοντική εκπαίδευση

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται για την θέση εργασίας, παρακαλούνται όπως αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στο info@kmmb.gr με κωδικό Θέσης: ΤεχνΠωλ0823;

Ίσες Ευκαιρίες

Η ΚΜΜΒ διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και πρόσβαση για όλους τους υποψηφίους, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, κοινωνικής προέλευσης, οικογενειακής κατάστασης ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Σημείωση Περί των Προσωπικών Δεδομένων σας

Με την αποστολή του βιογραφικού σας αποδέχεστε ότι θα παραμείνει στη βάση βιογραφικών της ΚΜΜΒ για 12 μήνες, με τον σκοπό της αξιολόγησης της αίτησής σας για την άνωθεν θέση εργασίας καθώς και για άλλες μελλοντικές.

Κ. ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε.          Κόνωνος 17, 18545 Πειραιάς    Tel / Τηλ. : (++30) 210-417.6393, 210-417.5854,210-417.6334 & 417.5851