ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ: Εκπαιδευτές Διοίκησης & Οικονομίας – Χανιά

Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/ΙΕΚ αντίστοιχης ειδικότητας
 • Διδακτική εμπειρία σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Παιδαγωγική κατάρτιση
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Ms Office)
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης
 • Ικανότητα διαχείρισης τάξης, επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Συνέπεια – υπευθυνότητα – ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα
 • Επιθυμητή η πιστοποίηση από ΕΟΠΠΕΠ

Επισημάνσεις

 • Το βιογραφικό θα πρέπει να είναι γραμμένο στα ελληνικά και να έχει ως ονομασία μόνο το ονοματεπώνυμο με τη μορφή «επώνυμο όνομα», με ελληνική γραμματοσειρά και κεφαλαία γράμματα.
 • Το θέμα του email θα έχει ως τίτλο το ονοματεπώνυμο και τη θέση.
 • Απαραίτητη η πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία (τύπου ταυτότητας).
 • Όσα αναφέρονται στο βιογραφικό θα πρέπει να αποδεικνύονται με τα ανάλογα επίσημα έγγραφα.
 • Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να έχουμε στη βάση δεδομένων μας το πιο πρόσφατο βιογραφικό σας, καθώς θα παίξει σημαντικό ρόλο στην επιλογή που θα κάνουμε.
 • Θα γίνονται αποδεκτά μόνο όσα βιογραφικά πληρούν επακριβώς τις παραπάνω προδιαγραφές και, αναλόγως με τις πιθανότητες συνεργασίας, θα ακολουθήσει η όποια επικοινωνία μας μαζί σας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

εδώ αναφέροντας απαραιτήτως το ονοματεπώνυμο.

Θα τηρηθεί εμπιστευτικότητα.