Εισαγωγή 80 σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) προκηρύσσει τη διενέργεια του 30ου Εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).

Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στην ΕΣΔΔΑ για την 30η εκπαιδευτική σειρά ορίζεται στους ογδόντα (80), οι οποίοι θα ενταχθούν στα ακόλουθα Τμήματα Εξειδίκευσης της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., ως εξής: 

 • Τμήμα Γενικής Διοίκησης – 15
 • Τμήμα Αναπτυξιακών Περιφερειακών Πολιτικών – 15
 • Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας – 20
  και ειδικότερα:
  • Πρόγραμμα Διοίκησης Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής – 10
  • Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας – 10
 • Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής – 10
 • Τμήμα Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης – 10
 • Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού – 10

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 8:00 έως και την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 23:59.

Περισσότερες πληροφορίες και την αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.