Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Δόκιμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων προκηρύσσει Κομοτηνής
την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για
κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών τους, και καλούν αυτούς/-ες που επιθυμούν να
διδάξουν κατά το εκπαιδευτικό έτος 2023 – 2024 (Α΄, Γ΄& Ε΄ εξάμηνα) όπως
υποβάλλουν σχετική αίτηση

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 26/09/23