ΠΜΣ «Πληροφορική και Εφαρμογές» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Παράταση προθεσμίας υποβολής ενδιαφέροντος υποψήφιων φοιτητών

Σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι φοιτητές για το ΠΜΣ «Πληροφορική και Εφαρμογές» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά στο email msc-ict@uniwa.gr με θέμα μηνύματος «Αίτηση για το ΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το msc-ict@uniwa.gr, καθώς και με το 210-5385312.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων φοιτητών για το έτος 2023-2024

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων με σκοπό τη συμμετοχή στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Πληροφορική και Εφαρμογές» που διοργανώνει για τον κύκλο που ξεκινά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ “Πληροφορική και Εφαρμογές ” είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο σύνδεσμο.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 30 Μαΐου έως και 30 Ιουλίου 2023.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά στο email msc-ict@uniwa.gr με θέμα μηνύματος «Αίτηση για το ΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ».

Για απορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία (2105385312), καθώς και με το msc-ict@uniwa.gr.

Πηγή: http://msc-ict.uniwa.gr/