Εθελοντική εργασία στη ΜΚΟ Movement on the Ground (Μυτιλήνη)

“Η μη κυβερνητική / μη κερδοσκοπική οργάνωση Movement on the Ground (MOTG) Hellas, αναζητά εθελοντές. 

Στον πυρήνα της αποστολής μας, βρίσκεται η φιλοσοφία Camp to CampUs. Είναι ένα μοντέλο δημιουργίας ενός ασφαλούς και ευνοϊκού περιβάλλοντος ανταποκρινόμενο στις ιδέες, τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντα των προσφύγων. Στόχος είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές. 

Οι δράσεις της οργάνωσης εκτείνονται σε Αθήνα, Ολλανδία, Πολωνία, Λίβανο και Συρία. Έχουμε ένα ισχυρό ιστορικό επιτυχημένων δράσεων στους τομείς της υγείας και της υγιεινής στο πλαίσιο της αντιμετώπισης κρίσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός διετούς προγράμματος διαχείρισης εγκαταστάσεων WASH (water, sanitation and hygiene) υπό την καθοδήγηση της κοινότητας, το οποίο διεξήχθη σε συνεργασία με την UNICEF Ελλάδας.

Έχουμε επίσης συνεργαστεί με τον Γερμανικό Ερυθρό Σταυρό, την Watershed και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης σε παρόμοια προγράμματα. Ο εθελοντισμός μπορεί να βελτιώσει την αυτοεκτίμηση, την αυτοπεποίθησή σας και την ικανοποίηση από τη ζωή. Κάνοντας καλό για τους άλλους και την κοινότητα, αποκτάτε μια φυσική αίσθηση ολοκλήρωσης.”

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της οργάνωσης εδώ.

The non-governmental/non-profit organization Movement on the Ground (MOTG) Hellas, is looking for volunteers.

At the core of our mission is the Camp to CampUs philosophy. It is a model of creating a safe and enabling environment responsive to the ideas, skills, knowledge and interests of refugees. The aim is to improve the living conditions in the Closed Controlled Facilities. The organisation’s activities extend to Athens, the Netherlands, Poland, Lebanon and Syria.

 We have a strong history of successful engagement in health, hygiene, and sanitation in crisis response, including a two-year community-led WASH facility management programme run in collaboration with UNICEF Greece. We have also collaborated with the German Red Cross, Watershed, and IOM with similar projects. 

Volunteering improves self-esteem, self-confidence and satisfaction with life. While doing good for others and the community, you gain a natural sense of accomplishment.  

Interested students are invited to fill in the expression of interest form here 

More information on the organisation’s website here