Προκήρυξη νέων θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ αποφάσισε την παράταση στην περίοδο υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για μεταπτυχιακές – Διδακτορικές Σπουδές στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών έως και την Παρασκευή 22/09/2023.

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ καλεί τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Πολυτεχνικών Τμημάτων και τους Πτυχιούχους Α.Ε.Ι. Τμημάτων Θετικών Επιστημών που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν Μεταπτυχιακές – Διδακτορικές Σπουδές στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 4957/22, αρθρ. 92 παρ.1, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση έως και την Παρασκευή 22/09/2023.

Για την απόκτηση του τίτλου Διδάκτορα Μηχανικού του ΕΜΠ (για διπλωματούχους μηχανικούς Σχολών του ΕΜΠ ή ισότιμων Πολυτεχνικών Τμημάτων) ή Διδάκτορα του ΕΜΠ (για αποφοίτους Α.Ε.Ι. Τμημάτων Θετικών Επιστημών & Πολυτεχνικών Τμημάτων που δεν έχουν την ειδικότητα του Μηχανικού), απαιτούνται: (α) Παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων της Σχολής, και (β) Εκπόνηση πρωτότυπου ερευνητικού έργου με δημοσίευσή του σε έγκριτα περιοδικά ή/και συνέδρια, υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ της Σχολής, το οποίο αξιολογείται από μια ενδιάμεση κρίση και από την τελική κρίση εξέτασης της διατριβής. Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος των διδακτορικών σπουδών είναι τα 3 έτη, ενώ η μέγιστη διάρκεια περάτωσης είναι τα 6 έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση gradapply.ece.ntua.gr εντός της ανωτέρω διορίας με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην προκήρυξη (ΗΜΜΥ • Προκήρυξη Υ.Δ. Ακαδ. Έτους 2023-2024 (ntua.gr)). Επίσης, δύναται να κληθούν σε συνέντευξη από το Διευθυντή του αντίστοιχου τομέα ή από το μέλος ΔΕΠ που έχει προκηρύξει τη θέση για την οποία υπέβαλαν υποψηφιότητα. Η τελική επιλογή θα γίνει από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής. 

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας, το πρόγραμμα μεταπτυχιακών μαθημάτων και τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της Σχολής www.ece.ntua.gr

Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν:

Πηγή: eduguide.gr