ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου: 5 Συμβάσεις έργου για Κοινωνικούς Επιστήμονες, Γεωγράφους, Ωκεανογράφους και Θαλάσσιους Βιοεπιστήμονες (Μυτιλήνη)

[60814/2023] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ψηφιακές εφαρμογές προβολής του Μουσικού Πολιτισμού του Βορείου Αιγαίου με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής – Υποέργο 1 – Ψηφιακές εφαρμογές προβολής του Μουσικού Πολιτισμού του Βορείου Αιγαίου – Τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση οπτικοακουστικού αρχείου»

ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:11/09/2023 23:59

[60848/2023] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Οι ελληνορθόδοξες κοινότητες των νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου: Από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο ελληνικό κράτος, 1876-1923»

ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:11/09/2023 23:59

[61410/2023] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Συστήματα Γεωργίας Ακριβείας και υποστήριξη της λειτουργίας του Ενιαίου Οινοποιητικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Σάμου: Εφαρμογές Φυτοπροστασίας και Ιχνηλασιμότητας με χρήση Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος»

ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:14/09/2023 23:59

[61139/2023] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥΣ, ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ExplIAS»

ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:14/09/2023 23:59