Θέσεις απασχόλησης στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει δέκα (10) επιστημονικούς συνεργάτες. Δείτε αναλυτικά τις θέσεις παρακάτω:

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Boosting Circular Economy Innovation through emerging technologies application» και ακρωνύμιο «CEI BOOST» στο πλαίσιο υποβολής Interreg Europe 2021 – 2027 και κωδικό 01C0228
  • Ειδικότητα: Θετικών Επιστημών ΠΕ (1 θέση)
  • Ειδικότητα: Οικονομικών Επιστημών (1 θέση)

Προθεσμία: 08/09/23 (14.00) – Προκήρυξη

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Αυτόματη Σύνθεση Συστημάτων Παρακολούθησης Χρόνου Εκτέλεσης για Ασφαλή Κατανεμημένα Βιομηχανικά Συστήματα» ακρωνύμιο «ASM2S» και κωδικό 4012
  • Ειδικότητα: Μηχανολόγος, Αεροναυπηγός Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικών κ.ά. (2 θέσεις)

Προθεσμία: 08/09/23 (14.00) – Προκήρυξη

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργοτ με τίτλο «Digital Intelligent Urban Services in the Metaverse – a solution for increased competitiveness of small & median citie» και ακρωνύμιο «METACITY» στο πλαίσιο υποβολής Interreg Europe 2021 – 2027 (ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ, URBACT IV) και κωδικό 20251
  • Ειδικότητα: Θετικών Επιστημών ΠΕ (1 θέση)
  • Ειδικότητα: Διπλωματούχος Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής (Π.Ε) ή συναφές (1 θέση)

Προθεσμία: 08/09/23 (14.00) – Προκήρυξη

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου « EXCEED: Partnership for Excellence – Centres of Vocational Excellence»
  • Ειδικότητα: Απόφοιτος Περιβαλλοντικών Σπουδών ή σχετικών Επιστημών (2 θέσεις)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Προθεσμία: 08/09/23 (14.00) – Προκήρυξη

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «IntelComp: A Competitive Intelligence Cloud/HPC Platform for AI-based STI Policy Making»
  • Ειδικότητα: Απόφοιτος Πληροφορικής ΑΕΙ/ΤΕΙ  (1 θέση)

Προθεσμία: 08/09/23 (15.00) – Προκήρυξη

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Έρευνα και ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών τεχνικών για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση άγριας ορνιθοπανίδας για την πρόληψη εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών με χρήση drone και άλλων συσκευών» και ακρωνύμιο «AMVRADIA» στο πλαίσιο υποβολής Πράσινο Ταμείο και κωδικό 3524 – 701/2022
  • Ειδικότητα: Διπλωματούχος Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ  (1 θέση)

Προθεσμία: 08/09/23 (14.00) – Προκήρυξη

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.

Περισσότερες πληροφορίες για το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» εδώ!

Πηγή: https://www.eduguide.gr/nea2023/8eseis-apasxolhshs-sto-ereynhtiko-kentro-a8hna/