ΠΜΣ “Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων” της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Παράταση κατάθεσης αιτήσεων 2023-24 έως 3/9/2023.

Tο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο:
«Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων – Product Design and Manufacturing (ProDes)» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023 – 2024. Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο:

Ανακοίνωση  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πηγή: https://www.prodes.pem.tuc.gr/el/archi/