Στελέχη επιμέλειας και ψηφιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού

UNIVERSAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.Ε (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης) με μακρόχρονη παρουσία στο χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αναζητά στην Αθήνα:

Στελέχη επιμέλειας και ψηφιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού

Αρμοδιότητες:

 • Ποιοτικός έλεγχος εκπαιδευτικού υλικού γνωστικών αντικειμένων που αφορούν: Οικονομία και Διοίκηση, Πωλήσεις, Τουρισμό, Τεχνικά Επαγγέλματα, Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες, Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων, κ.ά.
 • Επιμέλεια εκπαιδευτικού υλικού
 • Δημιουργία περιεχομένου eLearning
 • Επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ
 • Άριστη χρήση γραπτού λόγου – γραμματικών και συντακτικών κανόνων
 • Ευχέρεια χρήσης προφορικού λόγου
 • Άριστη χρήση εφαρμογών Η/Υ (office)
 • Μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Δυνατότητα τήρησης αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών
 • Ομαδικότητα
 • Ευγένεια στην επικοινωνία με τρίτους (αρμόδιους φορείς του δημοσίου, πελάτες, συνεργάτες κτλ).

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:

 • Προηγούμενη εμπειρία στη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού
 • Εξοικείωση με το Articulate Storyline
 • Εξοικείωση με τη Moodle
 • Πιστοποίηση Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ σε προχωρημένο επίπεδο (Expert ή Advanced)
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Μόνιμη απασχόληση
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 • Δυνατότητες και προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο περιβάλλον

 Τα βιογραφικά σημειώματα μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@ueducation.gr

Αιτήσεις εδώ

Πηγή: https://www.kariera.gr/jobs