Εξωτερικοί συνεργάτες στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο προτίθεται να συνάψει δύο συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Καινοτόμες λύσεις για τη βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική φυτοπροστασία των οπωροκηπευτικών της Ελλάδας, στην Ευρώπη του μέλλοντος», που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό».

Οι θέσεις απευθύνονται σε πτυχιούχους (ΠΕΓεωπόνους, οι οποίοι θα απασχοληθούν από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, έως 12 – 15 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης, το αργότερο μέχρι τη λήξη του έργου.

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου στο Ηράκλειο Κρήτης, με αμοιβή έως 24.000€ για τη 12μηνη σύμβαση και έως 27.600€ για τη 15μηνη σύμβαση.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά εδώ, με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) που διαθέτουν οι υποψήφιοι για την είσοδό τους σε αυτή, προκειμένου να γίνεται ταυτοποίηση των υποψηφίων.

Καταληκτική ημερομηνία

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023 και ώρα 14:00.

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Πηγή: proson.gr