Θέσεις Εργασίας | Σωματείο “ΙΚΕΛΟΣ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΕΚΑΕΠΤΑ (17) ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ Α1 ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Το Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Πρόληψης και Προαγωγής Υπηρεσιών Υγείας «ΙΚΕΛΟΣ» αναζητά κατάλληλους/ες υποψήφιους/υποψήφιες για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πλήρους απασχόλησης, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων, για την λειτουργία της νέας Μονάδας Ψυχικής Υγείας – Οικοτροφείο Α1 στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών.

Οι θέσεις αναλυτικά είναι:

  • Διοικητικός Υπάλληλος (1 θέση)
  • Νοσηλευτές (6 θέσεις)
  • Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων (10 θέσεις)
Απαραίτητα προσόντα – δικαιολογητικά υποψηφίων
  • Βιογραφικό σημείωμα – αίτηση
  • Πτυχίο
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
  • Γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Γνώση χρήσης Η/Υ
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (συναφές με το αντικείμενο της Μονάδας)
  • Επαγγελματική ικανότητα και προϋπηρεσία σε δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης / ψυχικής υγείας

Οι υποψήφιοι/ες που κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα μπορούν να αποστέλλουν mail στο hr@somateio-ikelos.gr τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 22/08/2023 έως και 10/09/2023 & ώρα 16:00 μ.μ..

Πηγή: https://socialpolicy.gr/2023/08/17-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b9%ce%ba%ce%b5%ce%bb%ce%bf%cf%83.html