Λέκτορες για τη Σχολή Τουρισμού και Φιλοξενίας| Mediterranean College – Thessaloniki Campus

Το Mediterranean College – Thessaloniki Campus ζητά να προσλάβει

Λέκτορες για τη Σχολή Τουρισμού και Φιλοξενίας

με εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία: Marketing, Human Resources Management, Revenue Management,
Entrepreneurship, Research Methods, Food & Beverage, Events Management, Sustainable Tourism

για διδασκαλία στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

(κωδικός θέσης: THESHOS)

Απαραίτητα προσόντα

 • Προπτυχιακός τίτλος σπουδών διοικητικής / οικονομικής επιστήμης / τουριστικών επιχειρήσεων
 • Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο διδασκαλίας
 • Άριστο επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή ή/και διδακτική-ερευνητική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο

Επιθυμητά προσόντα και δεξιότητες

 • Δημοσιεύσεις ακαδημαϊκών άρθρων και ερευνών σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και συνέδρια
 • Εξοικείωση με το βρετανικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης
 • Υπευθυνότητα και οργανωτικότητα

Το Mediterranean College προσφέρει:

 • ευέλικτο ωράριο μερικής απασχόλησης
 • ετήσιο πλάνο εκπαίδευσης και ανάπτυξης διδακτικού προσωπικού
 • ευκαιρίες επαγγελματικής και ακαδημαϊκής εξέλιξης
 • ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Αιτήσεις εδώ

αναφέροντας τον κωδικό THES-HOS στο θέμα.

Πηγή: skywalker.gr