ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΠΑΠ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΕΛΕΠΑΠ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ

Αναζητά για πλήρη απασχόληση και άμεση πρόσληψηΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

Αρμοδιότητες:

· Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Παραρτήματος

· Διαχείριση και διεκπεραίωση αλληλογραφίας ηλεκτρονικής και ταχυδρομικής. Τήρηση σχετικού πρωτοκόλλου. Τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου αλληλογραφίας

· Καταχώρηση και έλεγχο δεδομένων σε πληροφοριακά συστήματα

· Εκτέλεση εξωτερικών εργασιών για την διεκπεραίωση υποθέσεων του Παραρτήματος

· Διαχείριση των λογαριασμών του Παραρτήματος στα Social Media

· Υποστήριξη στη διοργάνωση και πραγματοποίηση δράσεων και εκδηλώσεων του Παραρτήματος.

Υποχρεωτικά προσόντα:

· Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ

· Καλή γνώση Αγγλικών και Ελληνικών σε προφορικό και γραπτό επίπεδο

· Γνώση Η/Υ (MS OFFICE και προγραμμάτων ERP)

· Γνώση διαχείρισης social media

· Εμπειρία στη συγγραφή και επεξεργασία περιεχομένου

· Ευχέρεια στην επικοινωνία, οργάνωση και διαχείριση projects

· Ήθος, συνέπεια και υπευθυνότητα

Επιθυμητά προσόντα:

· Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 ετών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό έως 31/8/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr1@elepap.gr

Πηγή: https://www.kariera.gr/jobs/general-management-jobs/85167