Θέσεις εργασίας στο Κέντρο Αριστείας CYENS στην Κύπρο

Το Κέντρο Αριστείας CYENS (πρώην RISE) είναι το πρώτο ερευνητικό κέντρο στην Κύπρο με εξειδίκευση στα διαδραστικά μέσα, έξυπνα συστήματα και αναδυόμενες τεχνολογίες, με σκοπό να γίνει κέντρο αριστείας κι ενδυνάμωσης της γνώσης και της μεταφοράς τεχνολογίας στην περιοχή.

Το CYENS αποτελεί κοινοπραξία μεταξύ των τριών δημόσιων πανεπιστημίων της Κύπρου (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου), του Δήμου Λευκωσίας, και δύο καταξιωμένων διεθνών εταίρων, το Max Planck Institut Informatik (MPI) της Γερμανίας και το University College London (UCL) του Ηνωμένου Βασιλείου.

To Κέντρο Αριστείας CYENS αυτή την περίοδο προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις εργασίας:

Το Κέντρο Αριστείας CYENS προκηρύσσει ακόμα:

Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι την κάλυψη των θέσεων.

Για απορίες, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Κέντρου Αριστείας CYENS στη διεύθυνση vacancies@cyens.org.cy.

Ιστοσελίδα: www.cyens.org.cy/