Εκπαιδευτικός για παιδιά Δημοτικού | JESUIT REFUGEE SERVICE – ΕΛΛΑΔΑ

Ζητείται εκπαιδευτικός μερικής απασχόλησης για καθημερινή υποστήριξη μαθητών Δημοτικού (προσφύγων και μεταναστών) για το πρόγραμμα Pedro Arrupe Center.

Θέση: Εκπαιδευτικός για παιδιά, πρόσφυγες και μετανάστες, που φοιτούν στο Δημοτικό σχολείο.

Τύπος Απασχόλησης: Μερική απασχόληση

Τοποθεσία: Αθήνα

Η Jesuit Refugee Service (JRS) είναι μια διεθνής καθολική οργάνωση με παρουσία σε 56 χώρες. Αποστολή της είναι να συνοδευεί, να υποστηρίζει και να βοηθάει τους πρόσφυγες σε όλο τον κόσμο.

Η JRS ιδρύθηκε στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2015 και οι δράσεις της στοχεύουν στην παροχή βοήθειας στον ευάλωτο πληθυσμό της κοινωνίας, επικεντρωμένες στην κοινωνική ενσωμάτωση και συμπερίληψη των προσφύγων και των μεταναστών.

Pedro Arrupe Center

Το πρόγραμμα Pedro Arrupe Center είναι ένα κέντρο νέων που υποστηρίζει καθημερινά παιδιά  και εφήβους από 6 έως 17 ετών στα μαθήματα του σχολείου. Στόχος του κέντρου είναι η υποστήριξη των παιδιών στην εκπαίδευση αλλά και στο γενικότερο πλαίσιο της ζώης τους.

Περιγραφή θέσης:

Ο εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος για τα παρακάτω:

 • Συντονισμός καθημερινής μελέτης 25 παιδιών, Πέμπτης και Έκτης Δημοτικού.
 • Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού υλικού και του περιεχομένου των δραστηριοτήτων.
 • Οργάνωση δραστηριοτήτων σε συμφωνία με τον υπεύθυνο του κέντρου.
 • Καθημερινή καταχώριση παρουσίων και απουσίων μαθητών.
 • Παρακολούθηση της προόδου των μαθητών.
 • Στενή συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Κέντρου και την υπόλοιπη ομάδα.

Κριτήρια Επιλογής:

 • Κάτοχος τίτλου σπουδών ΠΕ Παιδαγωγικών Σχολών και συναφών αντικειμένων.
 • Τουλάχιστον ένα έτος εμπειρίας σε αντίστοιχη ή παρόμοια θέση.
 • Ικανότητα εργασίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
 • Ικανότητα ομαδικής εργασίας.
 • Καλή γνώση Microsoft office.
 • Καλή γνώση Aγγλικών.
 • Γνώση και άλλων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο greece@jrs.net

Προθεσμία υποβολής 11/08/2023