Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ): Νέα προκήρυξη για εξωτερικό συνεργάτη με αμοιβή

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΑΡΧΥΤΑΣ – Ερευνητική Υπεργολαβία ΔΠΘ».

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη και κατασκευή ενός καινοτόμου ΣμηΕΑ, βασισμένου σε πλατφόρμα σταθερής πτέρυγας ΜΕΑ της κλάσης tactical UAV, μεγάλων διαστάσεων και με δυνατότητα κάθετης απο/προσγείωσης. Το ΜΕΑ θα σχεδιαστεί, διαστασιολογηθεί και κατασκευαστεί ώστε να μπορεί να μεταφέρει και να παραδίδει φορτίο ικανό να καλύψει ανάγκες ασφάλειας και άμυνας.

Η ειδικότητα

  • Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή απόφοιτος παρεμφερούς Τμήματος – 1 θέση

Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί στην Ξάνθη, με συνολική αμοιβή έως τα 10.710€.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prosk@rescom.duth.gr και έως τις 7 Αυγούστου 2023 και ώρα 15:00. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν εξετάζονται.

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Πηγή:https://www.proson.gr/ergasia/prokiryxeis/35230_dpth-nea-prokiryxi-gia-exoteriko-synergati-me-amoibi-eos-10710eu