Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Διδακτορικές Σπουδές στον τομέα της Ενέργειας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνολογίας & Άνθρακα (Marine & Carbon Lab) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ανακοινώνουν την προκήρυξη προσκλήσεων για υποβολή ενδιαφέροντος για την πλήρωση δυο (2) θέσεων ερευνητών στον τομέα της ενέργειας. Ανάλογα με τα προσόντα/ενδιαφέροντα των αιτητών μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα πιο κάτω ενδεικτικά ερευνητικά θέματα:

 • Μειώνοντας τις εκπομπές μεθανίου
 • Το ενεργειακό αποτύπωμα προϊόντων και υπηρεσιών
 • Εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ)
 • Αποθήκευση ενέργειας και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Ηλεκτροκίνηση (e-mobility) και ποιότητα αέρα
 • Βελτιώνοντας το ενεργειακό αποτύπωμα της ναυτιλίας

Η χρονική διάρκεια των ερευνητικών έργων είναι τριάντα έξι (36) μήνες και θα συνδυαστούν με την εκπόνηση διδακτορικού. Οι θέσεις δύναται να τύχουν πλήρους χρηματοδότησης με ανώτατο όριο τις €20,000 ανά έτος.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού πτυχίου (Masters) από αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: Μηχανολογική Μηχανική, Χημική Μηχανική, Φυσική, Μαθηματικά, Ηλεκτρολογία, Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή άλλο συναφές αντικείμενο. Το προφίλ των αιτητών:

 • Ακαδημαϊκή επίδοση προπτυχιακού τουλάχιστον λίαν καλώς, second (upper) class, ή GPA33/4.0
 • Καλές δεξιότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, πχ, Matlab, Python

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από:

 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίων.
 • Απόδειξη γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και συνοδευτική επιστολή.
 • Ονόματα δυο (2) ατόμων που μπορούν να παρέχουν συστατικές επιστολές.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Σεπτεμβρίου, 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον  Δρ Κωνσταντίνο Χατζηστάσου στο 22-842522. Επιπλέον λεπτομέρειες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα Marine & Carbon Lab: www.carbonlab.eu Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο www.unic.ac.cy/apply και μέσω e-mail στο Hadjistassou.c@unic.ac.cy

Προκήρυξη

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2023-prosklisi-endiaferontos-gia-didaktorikes-spoudes-ston-tomea-tis-energeias-sto-panepistimio-leukosias,2383