7 συμβάσεις στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου ως ακολούθως:

Αριθμός Ατόμων: 7

Συνοπτική περιγραφή:
Ο/Η κάθε ένας συνεργάτης/ρια θα αναλάβει τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων σε επιχειρήσεις για τις ανάγκες της επίσημης στατιστικής έρευνας που διεξάγει εντός του 2023 το ΕΚΤ για την καινοτομία των ελληνικών επιχειρήσεων με περίοδο αναφοράς το 2020-22.

Απαιτούμενα Προσόντα (Υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού)

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού και απαιτούνται προκειμένου οι αιτήσεις των υποψηφίων να ενταχθούν σε διαδικασία αξιολόγησης:

  • Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ),
  • Αποδεδειγμένη επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία σε θέματα που άπτονται της στατιστικής έρευνας και συλλογής στοιχείων μέσω ερωτηματολογίων

Η υποβολή της αίτησης γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://registry.ekt.gr (βλέπε παράγραφο 4 της Προκήρυξης).
Η αίτηση συμπληρώνεται διαδικτυακά και υποβάλλεται, αφού εισαχθούν ως συνημμένα αρχεία:

α. το βιογραφικό σημείωμα και
β. το αρχείο της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr.

Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΚΤ

Πηγή: https://socialpolicy.gr/2023/07/7-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%bf-%cf%84%ce%b5%ce%ba%ce%bc%ce%b7%cf%81%ce%af%cf%89.html